Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem wszystkich części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ROZSTAJE” uprzejmie informujemy, że ogłoszenie wyników podjętych uchwał Walnego Zgromadzenia nastąpi w dniu 22.10.2014 r.  za pośrednictwem strony internetowej.

 

 

parking

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,ROZSTAJE’’, uprzejmie informuje , że z dniem 01 października 2014 roku , wprowadza nowy system obsługi i dozoru miejsc postojowych zlokalizowanych na parkingu przy ul. Leszczyńskich 7 poprzez zainstalowanie kamer oraz szlabanu - otwieranego na pilota.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie deklaracji na parkingu / ilość miejsc ograniczona - tel . kom. 509 708 001, 509 708 003, 58  735 21 45

Ponadto Zarząd informuje o wprowadzeniu następujących opłat miesięcznych.

Opłata miesięczna / brutto / za

 • motocykl - 30 zł
 • bus / van - 80 zł
 • samochód osobowy - 60 zł
 • inne w zależności od zajętych stanowisk /stawka jak dla samochodu osobowego tj. 60 zł /

Opłata dobowa / brutto / za

 • samochód osobowy - 10 zł
 • bus / van - 20 zł

 

ebokSzanowni Mieszkańcy,
z przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy testową wersję Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK). Zainteresowani Mieszkańcy znajdą tam informacje dotyczące rozliczeń ze Spółdzielnią (wysokość salda) jak również uzyskają dostęp do komunikatów i innych materiałów dostępnych jedynie dla Członków Spółdzielni.
W celu aktywowania dostępu prosimy Właścicieli lokali o zgłaszanie się z dowodem osobistym do Działu Czynszów S.M. ROZSTAJE pok. 25.

W związku z rozbieżnościami dotyczącymi zabudowy działek nr 111 i 112 oraz ich statusem prawnym, Spółdzielnia zwróciła się o przygotowanie opinii na temat możliwości renegocjacji z Gminą Gdańsk opłat rocznych za prawo wieczystego użytkowania.

Prosimy kliknąć aby pobrać tekst otrzymanej opinii prawnej

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ROZSTAJE” prosi właścicieli psów o stosowanie się do obowiązujących przepisów (kaganiec lub smycz, obowiązek sprzątania nieczystości) podczas spaceru po terenie Spółdzielni (ten obowiązek dotyczy wszystkich miejsc publicznych).

Psy rasy agresywnej – smycz i kaganiec.

Nie każdy musi wiedzieć, że Państwa pies jest łagodny.

Do Spółdzielni wpływa wiele skarg w tej sprawie.

Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/684/12 rozdział 6

psy1psy2l

szczurSzanowni Mieszkańcy, uprzejmie prosimy o nie dokarmianie szczurów, poprzez wykładanie resztek jedzenia wokół śmietników bądź wyrzucanie ich w innych miejscach na terenie Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "ROZSTAJE" uprzejmie informuje Członków Spółdzielni, że obecnie została zlecona analiza możliwości i wariantowości zagospodarowania/zabudowy działek 111 i 112 i terenu, gdzie obecnie jest parking Spółdzielni (między al. Rzeczypospolitej i działkami 111 i 112) – jako połączonego kompleksu gruntowego.

Zarząd uznaje, że połączenie ich zagospodarowania jest bardziej efektywnym rozwiązaniem i będzie z korzyścią dla Członków Spółdzielni.

Zarząd jednocześnie oświadcza, że wszelkie informacje na temat działek 111 i 112 rozpowszechniane po osiedlu są nieprawdziwe.

Koncepcja zabudowy zostanie poddana konsultacjom z Członkami Spółdzielni.

Zarząd S.M. Rozstaje informuje że statut uchwalony przez zpcz w czerwcu 2013 r został wpisany do KRS w dniu 14.07.2014r.

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd S.M. „ROZSTAJE” uprzejmie informuje jakie dodatkowe koszty ponoszone są przez dłużnika w  przypadku windykacji należności. Symulację kosztów prezentujemy na wybranym (teoretycznym) przykładzie.

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że od 1 czerwca rozpoczynamy w naszej sieci kablowej emisję sześciu nowych cyfrowych programów telewizyjnych. Rozszerzenie oferty jest efektem dostosowania się do Państwa sugestii i służy podniesieniu atrakcyjności świadczonej przez nas usługi.

Liczymy, że nieodpłatne wzbogacenie cyfrowego pakietu podstawowego nowymi programami spotka się z Państwa satysfakcją.

 

Nowe kanały, które wzbogacą ofertę od 1 czerwca br. to:

 

nk

 

 • POLSAT SPORT NEWS – emisja na pozycji 49
 • TVR HD – emisja na pozycji 55
 • TVS – emisja na pozycji 60
 • TTV – emisja na pozycji 75
 • POWER TV – emisja na pozycji 76
 • POLO TV – emisja na pozycji 77

 

Abonenci TV cyfrowej, którym kanały nie pojawią się automatycznie na liście proszeni są o ponowne przeszukanie (przestrojenie) kanałów w swoim odbiorniku.


 

Szanowni Państwo,
w związku z licznymi Państwa zapytaniami i uwagami do zamieszonego na naszej stronie internetowej wykazu kosztów i wydatków poniesionych na działkach 111 i 112 przedstawiamy w uzupełnieniu dodatkowe informacje w tej sprawie w postaci postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 08.07.2013r. (Sygn. akt 4600/12).

OSTRZEŻENIE PRZED NIEUCZCIWYMI AKWIZYTORAMI


Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że po terenie osiedla chodzą osoby oferujące Mieszkańcom zestawy do odbioru TV cyfrowej. Domokrążcy zachowują się w sposób wyjątkowo niekulturalny i wprowadzają w błąd - zwłaszcza osoby starsze - perspektywą wyłączenia TV.

Informujemy, że akwizytorzy nie mają żadnego związku ze Spółdzielnią i przestrzegamy przed korzystaniem z ich usług.

Jednocześnie informujemy, że wszystkim naszym Abonentom usługa dostępu do TV kablowej jest i nadal będzie świadczona bez żadnych przerw i zakłóceń.