chubby 2Szanowni Państwo !!!

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni "Rozstaje" zakończyło obrady.

Obrady odbywały się w dwóch częściach.

 

Część pierwsza odbyła się 18.06.2015 w szkole nr 12, przy ul. Burzyńskiego 10.

Część druga odbyła się 22.06.2015 w szkole nr 8, przy ul. Meissnera 9.

Po wyniki obrad oraz uchwały kliknij tutaj.

Chubby 3D Character-11Szanowni Państwo!!!

W nawiązaniu do pisma które wpłyneło do spółdzielni w dniu 08.05.2015 r. Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku dotyczące prowadzanego postępowania przygotowawczego w związku z zawiadomieniem członka SM „Rozstaje” w sprawie o czyn z artykułu 296 § 1 kodeksu karnego, Zarząd SM "Rozstaje" informuje że Prokuratura Apelacyja

odmówiła wszczęcia postępowania w tej sprawie.

Chubby 3D Character-64SM "Rozstaje uprzejmie informuje, że

Informacje o odczycie wodomierzy

na dzień 30-06-2015 r.

Będą przyjmowane do dnia 03-07-2015 r. (włącznie)

Odczyty wodomierzy dokonywane podczas spisu podzielników kosztów C.O. są odczytami kontrolnymi.

Druki można pobrać tutaj Informacja o zużyciu wody/stan wodomierzy

Chubby 3D Character-95Spółdzielnia Mieszkaniowa "Rozstaje" ogłasza konkurs ofert na najem lokali użytkowych.

Po szczegóły kliknij tutaj.

Chubby 3D Character-64SZANOWNI PAŃSTWO !!!

Przedstawiamy harmonogram odczytów kosztów podzielników C.O. oraz wodomierzy.

Po szczegóły kliknij tutaj.

chubby 2SZANOWNI PAŃSTWO !!!

Na naszym eBOKu dostępne są Zasady Udostępniania Dokumentów Członkom SM "Rozstaje".

Zasady stanowią załącznik do uchwały zarządu nr 182/2015 z dnia 13.05.2015 r.

Chubby 3D Character-57SZANOWNI PAŃSTWO !!!

Projekt statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Rozstaje" dostępny jest na naszym eBOKu.

Chubby 3D Character-64Szanowni Państwo !!!

Pragniemy zakomunikować że firma:

 

METRONA POLSKA Pomiary i Rozliczenia Sp. z o.o.

 

została wybrana wykonawcą robót objętych przetargiem nieograniczonym na dostawę i montaż dwuczujnikowych podzielników kosztów ogrzewania z modułem radiowym w lokalach mieszkalnych i lokalach użytkowych oraz świadczenie usług rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania.

Chubby 3D Character-72Członkowie SM "Rozstaje", Szanowni Państwo.

Przedstawiamy wyniki ankiety dotyczącej planowanych inwestycji na terenie naszej spółdzielni. W ankiecie wzieło udział 2683 osób. Frekwencja wyniosła 60,04%.

Koszt przeprowadzonej ankiety to 2.299,43 zł (brutto)

Po szczegóły kliknij tutaj.

Chubby wnuczekSzanowni Mieszkańcy !!!

 

Zarząd SM "Rozstaje" przestrzega przed oszustami działającymi tzw. „ metodą na wnuczka”.

 

Przestępcy dzwonią przeważnie do osób starszych i udając bliskich wyłudzają pieniądze. Najnowsza metoda oszustów to podszywanie się pod policjantów lub innych funkcjonariuszy, żądając przekazania im pieniędzy pod pretekstem prowadzenia działań śledczych. Podkreślamy, że służby państwowe NIGDY NIE ŻĄDAJĄ PRZEKAZANIA PIENIĘDZY a w sytuacji gdy ktoś prosi o pieniądze w rozmowie telefonicznej najprawdopodobniej jest oszustem chcącym wyłudzić pieniądze.

 

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń prosimy o kontakt z Policją pod nr 997 lub 112. Warto również skontaktować się z najbliższą rodziną i powiadomić ich o próbie oszustwa.

Chubby 3D Character-62SZANOWNI MIESZKAŃCY prosimy o podanie numeru telefonu lub wskazanie opiekuna mieszkania na czas nieobecności domowników, z którymi służby Spółdzielni mogą się kontaktować w przypadku zdarzeń wymagających natychmiastowej interwencji (np awaria sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ulatniania się gazu itp.) lub w przypadku przypadku wykonywania robót w budynku. W/w informacje prosimy przekazać do siedziby administracji; pok. 22 lub e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jednocześnie prosimy pamiętać o aktualizowaniu danych.

Chubby 3D Character-95Szanowni Państwo.

W dniu 03.12.2014 Zarząd podpisał umowę na dzierżawę terenu działki 110/15 położonej przy ul. Jana Pawła sąsiadującej z przychodnią Falck. Umowa jest zawarta na okres 29 lat i na jej podstawie Dzierżawca jest zobowiązany zaprojektować i wykonać obiekty usługowo-handlowe wraz z infrastrukturą w celu ich wynajęcia.

Po szczegóły kliknij tutaj.

Kliknij linki poniżej aby obejrzeć wizualizację projektu:

Foto - 1, Foto - 2, Foto - 3, Foto - 4

Chubby 3D Character-95Zarząd zawarł umowę dzierżawy pawilonu przy ul. Żwirki i Wigury 4 (wcześniej „Biedronka”) na okres 20 lat. Dzierżawca – Spółka 4 PIK na mocy tej umowy zainwestuje 1.200.000 zł netto w remont i dostosowanie obiektu do działalności handlowo-usługowej dla przyszłych najemców. Poniesione nakłady nie podlegają zwrotowi dla Dzierżawcy i po okresie umowy stają się własnością Spółdzielni.

Chubby 3D Character-11W dniu 06 listopada br. wpłynął do Sądu Okręgowego XV Wdział Cywilny w Gdańsku pozew o stwierdzenie nieważności uchwał, ewentualnie uchylenie uchwał, ewentualnie stwierdzenie nieistnienia uchwał nr 3/2014 i nr 4/2014 Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyło się w częściach w okresie 24.09 – 08.10.2014 r., sygnatura sprawy XV C 94/14/N.M.

Pozew został złożony przez czterech Członków Spółdzielni wraz z załącznikami.

Postanowienie o zabezpieczeniu powództwa.

Chubby 3D Character-97Na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Członków naszej Spółdzielni zaprezentowana koncepcja zagospodarowania działek 11 i 112, której autorem jest pracownia projektowa Ako Architekci, spotkała się z dużym zainteresowaniem i akceptacją Członków Spółdzielni. Zarząd coraz częściej spotyka się z pytaniem – co dalej z tym tematem? Ze względu na uwagi mieszkańców sąsiednich budynków, wyrażane przy poprzednich koncepcjach, o zachowaniu możliwie jak największej przestrzeni między istniejącymi budynkami i projektowanymi, Projektant maksymalnie oddalił planowane obiekty, jednocześnie zbliżył je do Alei Rzeczpospolitej, planując częściowe zajęcie pod zabudowę działek 110/17 i 110/23. Jednakże wymienione działki objęte są planem zagospodarowania przestrzennego, w którym przewidziano dla tego obszaru strefę usługową i produkcyjno-usługowo-handklową. Stąd niezbędna jest zmiana planu w tym zakresie. Takie opracowanie zostało przez Zarząd zlecone, a stosowny wniosek został złożony w Urzędzie Miasta. Koniecznym będzie również dokonanie regulacji przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie planowanej inwestycji.

Chubby 3D Character-17Z zakończeniem sezonu grzewczego 2014/2015 mija termin używania podzielników kosztów ciepła w mieszkaniach naszej Spółdzielni. Za każdym razem przed montażem nowych podzielników Zarząd kierował do mieszkańców zapytanie w formie ankiety o akceptację dalszego rozliczania kosztów ciepła w oparciu o podzielniki. Tak będzie również i tym razem. Łącznie z informacją o zużyciu wody otrzymacie Państwo zapytanie o utrzymanie dotychczasowego sposobu rozliczania kosztów ciepła czy może likwidację podzielników kosztów ciepła i rozliczanie ich proporcjonalnie do powierzchni mieszkania. Czytaj dalej tutaj