SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROZSTAJE”

W GDAŃSKU, UL. LESZCZYŃSKICH 4

ODDA W NAJEM LOKALE UŻYTKOWE

 

Szczegóły oferty tutaj

INFORMACJA

 Zarząd SM "Rozstaje" informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o poda- tkach i opłatach lokalnych, która wprowadza zmianę do- tyczącą sposobu wnoszenia podatku od nieruchomości części wspólnej budynków.

Po szczegóły kliknij tutaj.

Druk IN-1 do pobrania tutaj.

Wypełniony wzór druku IN-1 tutaj.

Szanowni Państwo!!!

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rozstaje” informuje, że:  

 

- od dnia 01 stycznia 2016 roku nie będzie pobierana opłata zależna od Spółdzielni - „Fundusz Remontowy Docieplenie”  naliczana w wysokości 0,39 zł/m² powierzchni użytkowej lokalu.  Podstawą zmiany jest Uchwała Nr 13/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozstaje” z dnia 25.06.2015 roku. Wymiar opłat eksploatacyjnych bez naliczonej opłaty, począwszy od miesiąca stycznia 2016r. zostanie Państwu przekazany po dokonaniu odczytów i rozliczenia liczników wody na dzień 31.12.2015r. 

- w miesiącu październiku 2015r. nie będzie zmian w wymiarze opłat dotyczących zaliczki na centralne ogrzewanie. Stawki zaliczek zostaną wprowadzone i zmienione w terminie późniejszym. 

- zdemontowane u Państwa w mieszkaniach podzielniki można dostarczyć i wrzucić do skrzyni zlokalizowanej na parterze budynku Spółdzielni przy ul. Leszczyńskich 4.

Szanowni Państwo!!!

Zarząd SM "Rozstaje" uprzejmie informuje, że obecnie obowiązujące karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych straciły ważność w dniu 30.06.2015 r.

Po szczegóły kliknij tutaj.

SZANOWNI PAŃSTWO !!!

Na naszym eBOKu dostępne są Zasady Udostępniania Dokumentów Członkom SM "Rozstaje".

Zasady stanowią załącznik do uchwały zarządu nr 182/2015 z dnia 13.05.2015r.

Szanowni Mieszkańcy !!!

 

Zarząd SM "Rozstaje" przestrzega przed oszustami działającymi tzw. „ metodą na wnuczka”.

 

Przestępcy dzwonią przeważnie do osób starszych i udając bliskich wyłudzają pieniądze. Najnowsza metoda oszustów to podszywanie się pod policjantów lub innych funkcjonariuszy, żądając przekazania im pieniędzy pod pretekstem prowadzenia działań śledczych. Podkreślamy, że służby państwowe NIGDY NIE ŻĄDAJĄ PRZEKAZANIA PIENIĘDZY a w sytuacji gdy ktoś prosi o pieniądze w rozmowie telefonicznej najprawdopodobniej jest oszustem chcącym wyłudzić pieniądze.

 

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń prosimy o kontakt z Policją pod nr 997 lub 112. Warto również skontaktować się z najbliższą rodziną i powiadomić ich o próbie oszustwa.

SZANOWNI MIESZKAŃCY prosimy o podanie numeru telefonu lub wskazanie opiekuna mieszkania na czas nieobecności domowników, z którymi służby Spółdzielni mogą się kontaktować w przypadku zdarzeń wymagających natychmiastowej interwencji (np awaria sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ulatniania się gazu itp.) lub w przypadku przypadku wykonywania robót w budynku. W/w informacje prosimy przekazać do siedziby administracji; pok. 22 lub e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jednocześnie prosimy pamiętać o aktualizowaniu danych.

Na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Członków naszej Spółdzielni zaprezentowana koncepcja zagospodarowania działek 11 i 112, której autorem jest pracownia projektowa Ako Architekci, spotkała się z dużym zainteresowaniem i akceptacją Członków Spółdzielni. Zarząd coraz częściej spotyka się z pytaniem – co dalej z tym tematem? Ze względu na uwagi mieszkańców sąsiednich budynków, wyrażane przy poprzednich koncepcjach, o zachowaniu możliwie jak największej przestrzeni między istniejącymi budynkami i projektowanymi, Projektant maksymalnie oddalił planowane obiekty, jednocześnie zbliżył je do Alei Rzeczpospolitej, planując częściowe zajęcie pod zabudowę działek 110/17 i 110/23. Jednakże wymienione działki objęte są planem zagospodarowania przestrzennego, w którym przewidziano dla tego obszaru strefę usługową i produkcyjno-usługowo-handklową. Stąd niezbędna jest zmiana planu w tym zakresie. Takie opracowanie zostało przez Zarząd zlecone, a stosowny wniosek został złożony w Urzędzie Miasta. Koniecznym będzie również dokonanie regulacji przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie planowanej inwestycji.

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ROZSTAJE” prosi właścicieli psów o stosowanie się do obowiązujących przepisów (kaganiec lub smycz, obowiązek sprzątania nieczystości) podczas spaceru po terenie Spółdzielni (ten obowiązek dotyczy wszystkich miejsc publicznych).

Psy rasy agresywnej – smycz i kaganiec.

Nie każdy musi wiedzieć, że Państwa pies jest łagodny.

Do Spółdzielni wpływa wiele skarg w tej sprawie.

Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/684/12 rozdział 6

psy1psy2l

szczurSzanowni Mieszkańcy, uprzejmie prosimy o nie dokarmianie szczurów, poprzez wykładanie resztek jedzenia wokół śmietników bądź wyrzucanie ich w innych miejscach na terenie Spółdzielni.

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd S.M. „ROZSTAJE” uprzejmie informuje jakie dodatkowe koszty ponoszone są przez dłużnika w  przypadku windykacji należności. Symulację kosztów prezentujemy na wybranym (teoretycznym) przykładzie.

Przedstawiamy Państwu wykaz terenów niezabudowanych i dróg oraz zestawienie kosztów ich utrzymania:

blog more Wykaz terenów niezabudowanych i dróg

blog more Koszty utrzymania terenów niezabudowanych i dróg


 

Z przyjemnością informujemy, że od dnia 7 lutego wprowadzyny został dla nowych abonentów nowy, korzystniejszy cennik usług telewizyjno-internetowych.
W stosunku do obowiązującego do tej pory cennika obniżona została cena dostępu do TV kablowej (analogowej) z 32 do 26 zł/mc oraz TV Cyfrowej z 39 do 36 zł/mc.

Zmiana ta obejmuje tych Abonentów, którzy podpiszą Umowę po dniu 7 lutego. Wszystkich naszych dotychczasowych Abonentów, którzy posiadają podpisane Umowy na wyższe kwoty, chcących skorzystać z nowych, niższych cen - zapraszamy do Spółdzielni w celu podpisania nowych Umów. Jednocześnie przypominamy, że Umowy zawierane są na okres 12 miesięcy.

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd S.M. „ROZSTAJE” umożliwił wszystkim Abonentom dostęp do kanałów cyfrowych dostępnych w naziemnej telewizji a będących w naszej ofercie cyfrowej, których obowiązek rozprowadzana nakłada na nas art. 43 ust. 2 Ustawy o radiofonii i Telewizji.

Do ich odbioru wystarczy odbiornik TV z tunerem DVB-C – nie są wymagane żadne dodatkowe urządzania (karty, moduły, dekodery) – przekaz kanałów jest niekodowany.