ebokSzanowni Mieszkańcy,
z przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy testową wersję Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK). Zainteresowani Mieszkańcy znajdą tam informacje dotyczące rozliczeń ze Spółdzielnią (wysokość salda) jak również uzyskają dostęp do komunikatów i innych materiałów dostępnych jedynie dla Członków Spółdzielni.
W celu aktywowania dostępu prosimy Właścicieli lokali o zgłaszanie się z dowodem osobistym do Działu Czynszów S.M. ROZSTAJE pok. 25.

siecSpółdzielnia Mieszkaniowa „ROZSTAJE” zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na dzierżawę posiadanej sieci do rozpowszechniania sygnału TV i internetu, na jej terenie i pobliskich osiedlach.
Warunki dzierżawy dostępne są w sekretariacie Spółdzielni
tel. 58-346-59-31 lub 58-735-21-44
Termin składania ofert do 10.09.2014 r. w zamkniętych kopertach.
Spółdzielnia zastrzega prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROZSTAJE” informuje, iż w dniach 5-7.08.2014r. została przeprowadzona w piwnicach klatek schodowych deratyzacja (rozłożenie trutek na szczury).
Wszelkie uwagi w tej sprawie prosimy zgłaszać do działu administracji tel. 58 346-58-60.

Zarzparkingąd S.M. „ ROZSTAJE” , uprzejmie informuje wszystkich użytkowników miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Leszczyńskich 7, że zamierza wprowadzić nowy system obsługi i dozoru parkingu poprzez zainstalowanie monitoringu przy pomocy kamer oraz szlabanu - otwieranego na pilota, nie później niż z dniem 01 października 2014 roku.

Wprowadzone zmiany systemu obsługi na parkingu zmniejszą Państwu koszty opłaty miesięcznej.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o podjętych działaniach.

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu 58 735 21 45.

 

W związku z rozbieżnościami dotyczącymi zabudowy działek nr 111 i 112 oraz ich statusem prawnym, Spółdzielnia zwróciła się o przygotowanie opinii na temat możliwości renegocjacji z Gminą Gdańsk opłat rocznych za prawo wieczystego użytkowania.

Prosimy kliknąć aby pobrać tekst otrzymanej opinii prawnej

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ROZSTAJE” prosi właścicieli psów o stosowanie się do obowiązujących przepisów (kaganiec lub smycz, obowiązek sprzątania nieczystości) podczas spaceru po terenie Spółdzielni (ten obowiązek dotyczy wszystkich miejsc publicznych).

Psy rasy agresywnej – smycz i kaganiec.

Nie każdy musi wiedzieć, że Państwa pies jest łagodny.

Do Spółdzielni wpływa wiele skarg w tej sprawie.

Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/684/12 rozdział 6

psy1psy2l

szczurSzanowni Mieszkańcy, uprzejmie prosimy o nie dokarmianie szczurów, poprzez wykładanie resztek jedzenia wokół śmietników bądź wyrzucanie ich w innych miejscach na terenie Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "ROZSTAJE" uprzejmie informuje Członków Spółdzielni, że obecnie została zlecona analiza możliwości i wariantowości zagospodarowania/zabudowy działek 111 i 112 i terenu, gdzie obecnie jest parking Spółdzielni (między al. Rzeczypospolitej i działkami 111 i 112) – jako połączonego kompleksu gruntowego.

Zarząd uznaje, że połączenie ich zagospodarowania jest bardziej efektywnym rozwiązaniem i będzie z korzyścią dla Członków Spółdzielni.

Zarząd jednocześnie oświadcza, że wszelkie informacje na temat działek 111 i 112 rozpowszechniane po osiedlu są nieprawdziwe.

Koncepcja zabudowy zostanie poddana konsultacjom z Członkami Spółdzielni.

Zarząd S.M. Rozstaje informuje że statut uchwalony przez zpcz w czerwcu 2013 r został wpisany do KRS w dniu 14.07.2014r.

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd S.M. „ROZSTAJE” uprzejmie informuje jakie dodatkowe koszty ponoszone są przez dłużnika w  przypadku windykacji należności. Symulację kosztów prezentujemy na wybranym (teoretycznym) przykładzie.

Czytaj więcej: Koszty windykacji

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że od 1 czerwca rozpoczynamy w naszej sieci kablowej emisję sześciu nowych cyfrowych programów telewizyjnych. Rozszerzenie oferty jest efektem dostosowania się do Państwa sugestii i służy podniesieniu atrakcyjności świadczonej przez nas usługi.

Liczymy, że nieodpłatne wzbogacenie cyfrowego pakietu podstawowego nowymi programami spotka się z Państwa satysfakcją.

 

Nowe kanały, które wzbogacą ofertę od 1 czerwca br. to:

 

nk

 

  • POLSAT SPORT NEWS – emisja na pozycji 49
  • TVR HD – emisja na pozycji 55
  • TVS – emisja na pozycji 60
  • TTV – emisja na pozycji 75
  • POWER TV – emisja na pozycji 76
  • POLO TV – emisja na pozycji 77

 

Abonenci TV cyfrowej, którym kanały nie pojawią się automatycznie na liście proszeni są o ponowne przeszukanie (przestrojenie) kanałów w swoim odbiorniku.


 

Szanowni Państwo,
w związku z licznymi Państwa zapytaniami i uwagami do zamieszonego na naszej stronie internetowej wykazu kosztów i wydatków poniesionych na działkach 111 i 112 przedstawiamy w uzupełnieniu dodatkowe informacje w tej sprawie w postaci postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 08.07.2013r. (Sygn. akt 4600/12).

OSTRZEŻENIE PRZED NIEUCZCIWYMI AKWIZYTORAMI


Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że po terenie osiedla chodzą osoby oferujące Mieszkańcom zestawy do odbioru TV cyfrowej. Domokrążcy zachowują się w sposób wyjątkowo niekulturalny i wprowadzają w błąd - zwłaszcza osoby starsze - perspektywą wyłączenia TV.

Informujemy, że akwizytorzy nie mają żadnego związku ze Spółdzielnią i przestrzegamy przed korzystaniem z ich usług.

Jednocześnie informujemy, że wszystkim naszym Abonentom usługa dostępu do TV kablowej jest i nadal będzie świadczona bez żadnych przerw i zakłóceń.