Chubby 3D Character-47INFORMACJA

 Zarząd SM "Rozstaje" informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o poda- tkach i opłatach lokalnych, która wprowadza zmianę do- tyczącą sposobu wnoszenia podatku od nieruchomości części wspólnej budynków.

Po szczegóły kliknij tutaj.

Druk IN-1 do pobrania tutaj.

Wypełniony wzór druku IN-1 tutaj.

chubby 2SZANOWNI PAŃSTWO!!!

Podajemy wyniki głosowania uzupełniającego skład rady nadzorczej kadencji 2013 - 2016. W drugiej turze wybo- rów Walnego Zgromadzenia członków SM "ROZSTAJE" wyłoniono troje nowych członków Rady Nadzorczej.

Po szczegóły kliknij tutaj.

PRAGNIEMY PAŃSTWU PODZIĘKOWAĆ ZA TAK LICZNE PRZYBYCIE.

Chubby 3D Character-11Szanowni Państwo!!!

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rozstaje” informuje, że:  

 

- od dnia 01 stycznia 2016 roku nie będzie pobierana opłata zależna od Spółdzielni - „Fundusz Remontowy Docieplenie”  naliczana w wysokości 0,39 zł/m² powierzchni użytkowej lokalu.  Podstawą zmiany jest Uchwała Nr 13/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozstaje” z dnia 25.06.2015 roku. Wymiar opłat eksploatacyjnych bez naliczonej opłaty, począwszy od miesiąca stycznia 2016r. zostanie Państwu przekazany po dokonaniu odczytów i rozliczenia liczników wody na dzień 31.12.2015r. 

- w miesiącu październiku 2015r. nie będzie zmian w wymiarze opłat dotyczących zaliczki na centralne ogrzewanie. Stawki zaliczek zostaną wprowadzone i zmienione w terminie późniejszym. 

- zdemontowane u Państwa w mieszkaniach podzielniki można dostarczyć i wrzucić do skrzyni zlokalizowanej na parterze budynku Spółdzielni przy ul. Leszczyńskich 4.

Chubby karta parkingowaSzanowni Państwo!!!

Zarząd SM "Rozstaje" uprzejmie informuje, że obecnie obowiązujące karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych straciły ważność w dniu 30.06.2015 r.

Po szczegóły kliknij tutaj.

chubby 2SZANOWNI PAŃSTWO !!!

Na naszym eBOKu dostępne są Zasady Udostępniania Dokumentów Członkom SM "Rozstaje".

Zasady stanowią załącznik do uchwały zarządu nr 182/2015 z dnia 13.05.2015 r.

Chubby 3D Character-57SZANOWNI PAŃSTWO !!!

Projekt statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Rozstaje" dostępny jest na naszym eBOKu.

Chubby wnuczekSzanowni Mieszkańcy !!!

 

Zarząd SM "Rozstaje" przestrzega przed oszustami działającymi tzw. „ metodą na wnuczka”.

 

Przestępcy dzwonią przeważnie do osób starszych i udając bliskich wyłudzają pieniądze. Najnowsza metoda oszustów to podszywanie się pod policjantów lub innych funkcjonariuszy, żądając przekazania im pieniędzy pod pretekstem prowadzenia działań śledczych. Podkreślamy, że służby państwowe NIGDY NIE ŻĄDAJĄ PRZEKAZANIA PIENIĘDZY a w sytuacji gdy ktoś prosi o pieniądze w rozmowie telefonicznej najprawdopodobniej jest oszustem chcącym wyłudzić pieniądze.

 

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń prosimy o kontakt z Policją pod nr 997 lub 112. Warto również skontaktować się z najbliższą rodziną i powiadomić ich o próbie oszustwa.

Chubby 3D Character-62SZANOWNI MIESZKAŃCY prosimy o podanie numeru telefonu lub wskazanie opiekuna mieszkania na czas nieobecności domowników, z którymi służby Spółdzielni mogą się kontaktować w przypadku zdarzeń wymagających natychmiastowej interwencji (np awaria sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ulatniania się gazu itp.) lub w przypadku przypadku wykonywania robót w budynku. W/w informacje prosimy przekazać do siedziby administracji; pok. 22 lub e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jednocześnie prosimy pamiętać o aktualizowaniu danych.

Chubby 3D Character-97Na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Członków naszej Spółdzielni zaprezentowana koncepcja zagospodarowania działek 11 i 112, której autorem jest pracownia projektowa Ako Architekci, spotkała się z dużym zainteresowaniem i akceptacją Członków Spółdzielni. Zarząd coraz częściej spotyka się z pytaniem – co dalej z tym tematem? Ze względu na uwagi mieszkańców sąsiednich budynków, wyrażane przy poprzednich koncepcjach, o zachowaniu możliwie jak największej przestrzeni między istniejącymi budynkami i projektowanymi, Projektant maksymalnie oddalił planowane obiekty, jednocześnie zbliżył je do Alei Rzeczpospolitej, planując częściowe zajęcie pod zabudowę działek 110/17 i 110/23. Jednakże wymienione działki objęte są planem zagospodarowania przestrzennego, w którym przewidziano dla tego obszaru strefę usługową i produkcyjno-usługowo-handklową. Stąd niezbędna jest zmiana planu w tym zakresie. Takie opracowanie zostało przez Zarząd zlecone, a stosowny wniosek został złożony w Urzędzie Miasta. Koniecznym będzie również dokonanie regulacji przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie planowanej inwestycji.

ebokSzanowni Mieszkańcy,
z przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy testową wersję Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK). Zainteresowani Mieszkańcy znajdą tam informacje dotyczące rozliczeń ze Spółdzielnią (wysokość salda) jak również uzyskają dostęp do komunikatów i innych materiałów dostępnych jedynie dla Członków Spółdzielni.
W celu aktywowania dostępu prosimy Właścicieli lokali o zgłaszanie się z dowodem osobistym do Działu Czynszów S.M. ROZSTAJE pok. 25.

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ROZSTAJE” prosi właścicieli psów o stosowanie się do obowiązujących przepisów (kaganiec lub smycz, obowiązek sprzątania nieczystości) podczas spaceru po terenie Spółdzielni (ten obowiązek dotyczy wszystkich miejsc publicznych).

Psy rasy agresywnej – smycz i kaganiec.

Nie każdy musi wiedzieć, że Państwa pies jest łagodny.

Do Spółdzielni wpływa wiele skarg w tej sprawie.

Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/684/12 rozdział 6

psy1psy2l

szczurSzanowni Mieszkańcy, uprzejmie prosimy o nie dokarmianie szczurów, poprzez wykładanie resztek jedzenia wokół śmietników bądź wyrzucanie ich w innych miejscach na terenie Spółdzielni.

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd S.M. „ROZSTAJE” uprzejmie informuje jakie dodatkowe koszty ponoszone są przez dłużnika w  przypadku windykacji należności. Symulację kosztów prezentujemy na wybranym (teoretycznym) przykładzie.