SZANOWNI PAŃSTWO,
W dniu 08.10.2014 r. zakończyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozstaje” w Gdańsku, które obradowało w pięciu częściach.
W zebraniu wzięło udział 572 członków.
Walne Zgromadzenie podejmowało uchwały w punktach obrad od 7 do 18.
Zgodnie z obowiązującym Statutem, Zarząd po zakończeniu ostatniej części Walnego Zgromadzenia zwołał w terminie 7 dni posiedzenie Kolegium tj. wszystkich przewodniczących poszczególnych części Zgromadzenia oraz sekretarzy do podliczenia łącznych głosowań . W wyniku podliczenia głosów w swoim protokole z dnia 14.10.2014 r. Kolegium stwierdziło, że uchwały przyjmowane w pkt. od 7 do 18  nie zostały podjęte.
Zarząd po otrzymaniu protokołu i zapoznaniu się z wynikami z głosowań oraz sposobu liczenia głosów stwierdził, że w dwóch  przypadkach nastąpiła oczywista pomyłka. Biorąc powyższe pod uwagę  Zarząd ponownie zaprosił wszystkich przewodniczących i sekretarzy Zgromadzenia na dzień 21.10.2014r w celu wyjaśnienia sprostowania błędu. Posiedzenie odbyło się w dniu 21.10.2014 r. i Kolegium stwierdziło, że w podliczaniu głosowań nastąpiła pomyłka i postanowiło ją w swoim protokole sprostować. W związku z tym uchwała nr 3/2014 w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki nr 110/15 KW GD1G/00036343/0 będącej w wieczystym użytkowaniu SM Rozstaje po dokonaniu na niej zabudowy przez potencjalnego inwestora wybranego w drodze przetargu i uchwała nr 4/2014  w sprawie: ustanowienia służebności infrastruktury sieci elektrycznej linii kablowych, sieci gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, deszczowych zostały podjęte.

Szanowni Państwo, czytając zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni Uchwały dotyczące odwołania członków Rady Nadzorczej można odnieść wrażenie, że skoro za odwołaniem części członków Rady Nadzorczej opowiedziała się większość głosujących to dlaczego nie zostali oni odwołani. Otóż zgodnie ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozstaje” § 30 ust.11 ppkt11.2 aby uchwała została podjęta wymagana jest większość kwalifikowana  w tym przypadku  2/3 oddanych głosów. Za odwołaniem żadnego z członków Rady Nadzorczej- nie opowiedziała się wymagana większość.

Zarząd S.M. ROZSTAJE

parking

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,ROZSTAJE’’, uprzejmie informuje , że z dniem 01 października 2014 roku , wprowadza nowy system obsługi i dozoru miejsc postojowych zlokalizowanych na parkingu przy ul. Leszczyńskich 7 poprzez zainstalowanie kamer oraz szlabanu - otwieranego na pilota.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie deklaracji na parkingu / ilość miejsc ograniczona - tel . kom. 509 708 001, 509 708 003, 58  735 21 45

Ponadto Zarząd informuje o wprowadzeniu następujących opłat miesięcznych.

Opłata miesięczna / brutto / za

 • motocykl - 30 zł
 • bus / van - 80 zł
 • samochód osobowy - 60 zł
 • inne w zależności od zajętych stanowisk /stawka jak dla samochodu osobowego tj. 60 zł /

Opłata dobowa / brutto / za

 • samochód osobowy - 10 zł
 • bus / van - 20 zł

 

ebokSzanowni Mieszkańcy,
z przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy testową wersję Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK). Zainteresowani Mieszkańcy znajdą tam informacje dotyczące rozliczeń ze Spółdzielnią (wysokość salda) jak również uzyskają dostęp do komunikatów i innych materiałów dostępnych jedynie dla Członków Spółdzielni.
W celu aktywowania dostępu prosimy Właścicieli lokali o zgłaszanie się z dowodem osobistym do Działu Czynszów S.M. ROZSTAJE pok. 25.

W związku z rozbieżnościami dotyczącymi zabudowy działek nr 111 i 112 oraz ich statusem prawnym, Spółdzielnia zwróciła się o przygotowanie opinii na temat możliwości renegocjacji z Gminą Gdańsk opłat rocznych za prawo wieczystego użytkowania.

Prosimy kliknąć aby pobrać tekst otrzymanej opinii prawnej

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ROZSTAJE” prosi właścicieli psów o stosowanie się do obowiązujących przepisów (kaganiec lub smycz, obowiązek sprzątania nieczystości) podczas spaceru po terenie Spółdzielni (ten obowiązek dotyczy wszystkich miejsc publicznych).

Psy rasy agresywnej – smycz i kaganiec.

Nie każdy musi wiedzieć, że Państwa pies jest łagodny.

Do Spółdzielni wpływa wiele skarg w tej sprawie.

Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/684/12 rozdział 6

psy1psy2l

szczurSzanowni Mieszkańcy, uprzejmie prosimy o nie dokarmianie szczurów, poprzez wykładanie resztek jedzenia wokół śmietników bądź wyrzucanie ich w innych miejscach na terenie Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "ROZSTAJE" uprzejmie informuje Członków Spółdzielni, że obecnie została zlecona analiza możliwości i wariantowości zagospodarowania/zabudowy działek 111 i 112 i terenu, gdzie obecnie jest parking Spółdzielni (między al. Rzeczypospolitej i działkami 111 i 112) – jako połączonego kompleksu gruntowego.

Zarząd uznaje, że połączenie ich zagospodarowania jest bardziej efektywnym rozwiązaniem i będzie z korzyścią dla Członków Spółdzielni.

Zarząd jednocześnie oświadcza, że wszelkie informacje na temat działek 111 i 112 rozpowszechniane po osiedlu są nieprawdziwe.

Koncepcja zabudowy zostanie poddana konsultacjom z Członkami Spółdzielni.

Zarząd S.M. Rozstaje informuje że statut uchwalony przez zpcz w czerwcu 2013 r został wpisany do KRS w dniu 14.07.2014r.

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd S.M. „ROZSTAJE” uprzejmie informuje jakie dodatkowe koszty ponoszone są przez dłużnika w  przypadku windykacji należności. Symulację kosztów prezentujemy na wybranym (teoretycznym) przykładzie.

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że od 1 czerwca rozpoczynamy w naszej sieci kablowej emisję sześciu nowych cyfrowych programów telewizyjnych. Rozszerzenie oferty jest efektem dostosowania się do Państwa sugestii i służy podniesieniu atrakcyjności świadczonej przez nas usługi.

Liczymy, że nieodpłatne wzbogacenie cyfrowego pakietu podstawowego nowymi programami spotka się z Państwa satysfakcją.

 

Nowe kanały, które wzbogacą ofertę od 1 czerwca br. to:

 

nk

 

 • POLSAT SPORT NEWS – emisja na pozycji 49
 • TVR HD – emisja na pozycji 55
 • TVS – emisja na pozycji 60
 • TTV – emisja na pozycji 75
 • POWER TV – emisja na pozycji 76
 • POLO TV – emisja na pozycji 77

 

Abonenci TV cyfrowej, którym kanały nie pojawią się automatycznie na liście proszeni są o ponowne przeszukanie (przestrojenie) kanałów w swoim odbiorniku.


 

Szanowni Państwo,
w związku z licznymi Państwa zapytaniami i uwagami do zamieszonego na naszej stronie internetowej wykazu kosztów i wydatków poniesionych na działkach 111 i 112 przedstawiamy w uzupełnieniu dodatkowe informacje w tej sprawie w postaci postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 08.07.2013r. (Sygn. akt 4600/12).

OSTRZEŻENIE PRZED NIEUCZCIWYMI AKWIZYTORAMI


Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że po terenie osiedla chodzą osoby oferujące Mieszkańcom zestawy do odbioru TV cyfrowej. Domokrążcy zachowują się w sposób wyjątkowo niekulturalny i wprowadzają w błąd - zwłaszcza osoby starsze - perspektywą wyłączenia TV.

Informujemy, że akwizytorzy nie mają żadnego związku ze Spółdzielnią i przestrzegamy przed korzystaniem z ich usług.

Jednocześnie informujemy, że wszystkim naszym Abonentom usługa dostępu do TV kablowej jest i nadal będzie świadczona bez żadnych przerw i zakłóceń.