Szanowni Państwo,
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że po raz pierwszy w historii naszej spółdzielni odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków.
Również po raz pierwszy to Państwa głosy, a nie jak do tej pory głosy przedstawicieli, będą kluczowe dla kierunku, w którym będzie zmierzać Spółdzielnia.

Zachęcamy Państwa do licznego udziału w obradach i odpowiedzialnego decydowania o przyszłości.

Jednocześnie informujemy, że projekty uchwał, będące przedmiotem Walnego Zgromadzenia, znajdują się do wglądu w siedzibie Spółdzielni (pok. 36). Zainteresowani Członkowie mogą się z nimi również zapoznać poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi (eBOK) [→ czytaj więcej o eBOK]

O G Ł O S Z E N I E
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozstaje” zawiadamia Członków Spółdzielni o ZWOŁANIU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA  na wniosek 1/10 członków spółdzielni

Części I , II , IV, V Walnego Zgromadzenia odbędą się
w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego 12 - ul. Burzyńskiego 10 - godz. 18,00

Część III Walnego Zgromadzenia odbędzie się
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 Im. Jana Pawła II - ul. Meissnera 9 - godz. 18,00


 
I część  - 24.09.2014r.
 ul. Burzyńskiego - wszystkie budynki

II część -  30.09.2014r.
 ul. Żwirki i Wigury - wszystkie budynki
 ul. Ciołkowskiego - wszystkie budynki

III część -  02.10.2014r.
 ul. Meissnera - wszystkie budynki

IV część  - 06.10.2014r.
 ul Leszczyńskich - wszystkie budynki
 ul Drzewieckiego - 2,3,5,7

V część -  08.10.2014r.
 ul. Kombatantów - wszystkie budynki
 ul. Drzewieckiego – 8,9,10
 ul. Żwirki i Wigury 12 „Lotnia”
członkowie spółdzielni nie posiadający prawa do lokalu

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia uzupełniono o dodatkowe punkty wniesione przez wymaganą Ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych ilość Członków Spółdzielni.
Poniżej prezentujemy Państwu uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

[kliknij aby pobrać porządek Walnego Zgromadzenia]

 

parking

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,ROZSTAJE’’, uprzejmie informuje , że z dniem 01 października 2014 roku , wprowadza nowy system obsługi i dozoru miejsc postojowych zlokalizowanych na parkingu przy ul. Leszczyńskich 7 poprzez zainstalowanie kamer oraz szlabanu - otwieranego na pilota.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie deklaracji na parkingu / ilość miejsc ograniczona - tel . kom. 509 708 001, 509 708 003, 58  735 21 45

Ponadto Zarząd informuje o wprowadzeniu następujących opłat miesięcznych.

Opłata miesięczna / brutto / za

  • motocykl - 30 zł
  • bus / van - 80 zł
  • samochód osobowy - 60 zł
  • inne w zależności od zajętych stanowisk /stawka jak dla samochodu osobowego tj. 60 zł /

Opłata dobowa / brutto / za

  • samochód osobowy - 10 zł
  • bus / van - 20 zł

 

1/ Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia podpisany przez członków Spółdzielni - 21.08.2014 / czwartek/. - obowiązek zwołania Walnego Zgromadzenia w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia żądania (podstawa prawna: Statut Spółdzielni §27 ust. 4)

2/ Data powiadomienia członków Rady Nadzorczej 21.08.2014r. /czwartek/.

3/ Posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej 21.08.2014r. /czwartek/ - przyjęcie porządku obrad Posiedzenia Rady Nadzorczej – przygotowanie projektu uchwały dotyczące podziału na części Walnego Zgromadzenia.

4/ Podjęcie Uchwały przez Zarząd Spółdzielni o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 26.08.2014r. /wtorek/.

5/ Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą w sprawie zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia 28.08.2014r. /czwartek/. Członkowie Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem i Regulaminem Rady Nadzorczej projekty uchwał muszą otrzymać na 7 dni przed datą obrad Rady.

6/ Uchwała Zarządu Spółdzielni o terminach poszczególnych części Walnego Zgromadzenia 29.08.2014r. /piątek/, według uchwały Rady Nadzorczej / Uchwała Nr. 54/2014r. z dnia 28.08.2014r.

7/ Wywieszenie Zawiadomień o terminach Zebrań częściowych Walnego Zgromadzenia 29.08.2014r. /piątek/.

8/ Zawiadomienie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP oraz Krajową Radę Spółdzielczą - W-wa 29.08.2014r. /piątek/.

 Zarząd Spółdzielni i Rada Nadzorcza
 Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozstaje”

W związku z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia przez grupę członków Spółdzielni w sprawie koncepcji zabudowy działek nr 111 i 112 /Burzyńskiego – Żwirki i Wigury/ Rada Nadzorcza przypomina Państwu jakie wnioski w tej sprawie zostały przyjęte przez Zebranie Przedstawicieli Członków /ZPCz/ w czerwcu 2014 r.:

Czytaj więcej: Informacja Rady Nadzorczej

ebokSzanowni Mieszkańcy,
z przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy testową wersję Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK). Zainteresowani Mieszkańcy znajdą tam informacje dotyczące rozliczeń ze Spółdzielnią (wysokość salda) jak również uzyskają dostęp do komunikatów i innych materiałów dostępnych jedynie dla Członków Spółdzielni.
W celu aktywowania dostępu prosimy Właścicieli lokali o zgłaszanie się z dowodem osobistym do Działu Czynszów S.M. ROZSTAJE pok. 25.

siecSpółdzielnia Mieszkaniowa „ROZSTAJE” zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert na dzierżawę posiadanej sieci do rozpowszechniania sygnału TV i internetu, na jej terenie i pobliskich osiedlach.
Warunki dzierżawy dostępne są w sekretariacie Spółdzielni
tel. 58-346-59-31 lub 58-735-21-44
Termin składania ofert do 10.09.2014 r. w zamkniętych kopertach.
Spółdzielnia zastrzega prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROZSTAJE” informuje, iż w dniach 5-7.08.2014r. została przeprowadzona w piwnicach klatek schodowych deratyzacja (rozłożenie trutek na szczury).
Wszelkie uwagi w tej sprawie prosimy zgłaszać do działu administracji tel. 58 346-58-60.

W związku z rozbieżnościami dotyczącymi zabudowy działek nr 111 i 112 oraz ich statusem prawnym, Spółdzielnia zwróciła się o przygotowanie opinii na temat możliwości renegocjacji z Gminą Gdańsk opłat rocznych za prawo wieczystego użytkowania.

Prosimy kliknąć aby pobrać tekst otrzymanej opinii prawnej

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ROZSTAJE” prosi właścicieli psów o stosowanie się do obowiązujących przepisów (kaganiec lub smycz, obowiązek sprzątania nieczystości) podczas spaceru po terenie Spółdzielni (ten obowiązek dotyczy wszystkich miejsc publicznych).

Psy rasy agresywnej – smycz i kaganiec.

Nie każdy musi wiedzieć, że Państwa pies jest łagodny.

Do Spółdzielni wpływa wiele skarg w tej sprawie.

Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/684/12 rozdział 6

psy1psy2l

szczurSzanowni Mieszkańcy, uprzejmie prosimy o nie dokarmianie szczurów, poprzez wykładanie resztek jedzenia wokół śmietników bądź wyrzucanie ich w innych miejscach na terenie Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "ROZSTAJE" uprzejmie informuje Członków Spółdzielni, że obecnie została zlecona analiza możliwości i wariantowości zagospodarowania/zabudowy działek 111 i 112 i terenu, gdzie obecnie jest parking Spółdzielni (między al. Rzeczypospolitej i działkami 111 i 112) – jako połączonego kompleksu gruntowego.

Zarząd uznaje, że połączenie ich zagospodarowania jest bardziej efektywnym rozwiązaniem i będzie z korzyścią dla Członków Spółdzielni.

Zarząd jednocześnie oświadcza, że wszelkie informacje na temat działek 111 i 112 rozpowszechniane po osiedlu są nieprawdziwe.

Koncepcja zabudowy zostanie poddana konsultacjom z Członkami Spółdzielni.

Zarząd S.M. Rozstaje informuje że statut uchwalony przez zpcz w czerwcu 2013 r został wpisany do KRS w dniu 14.07.2014r.

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd S.M. „ROZSTAJE” uprzejmie informuje jakie dodatkowe koszty ponoszone są przez dłużnika w  przypadku windykacji należności. Symulację kosztów prezentujemy na wybranym (teoretycznym) przykładzie.

Czytaj więcej: Koszty windykacji